Tłumacz przysięgły języka UKRAIŃSKIEGO

MIW Warszawa

tel: 22 112 16 33

Flaga ukraińskaUkraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich, w skład tej grupy wchodzą również język rosyjski i białoruski. Język ukraiński jest językiem urzędowym w Ukrainie oraz Naddniestrze (północno-wschodni teren Mołdawii). Tym językiem posługuje się ponad 37 mln ludzi na całym świecie. Populacja Ukrainy wg danych z 2001 roku (spis ludności) wynosi 32 mln osób, więc pozostałe 5 mln osób posługujących się tym językiem, to Ukraińcy zamieszkujący inne państwa tj. Rosję, Kanadę, USA, Chorwację, Węgry, Kazachstan, Litwę, Mołdawię, Polskę, Rumunię oraz Słowację.

Początki języka ukraińskiego

Pierwsze ślady języka ukraińskiego można odnaleźć już na przełomie XII i XIII wieku, kiedy to powstawały teksty rusko- cerkiewno- słowiańskie w południowo-zachodniej części Rosji. Kolejnym krokiem w rozwoju języka ukraińskiego była publikacja dzieła ukraińskiego poety Iwana Kotlarewskiego, pt.: „Eneida” (1788r.), która była pierwszym dziełem wprowadzającym dialekt połtawski do ludowego języka literatury ukraińskiej. Co prawda dzieło to było parafrazą znanego dzieła Wirgiliusza o tym samym tytule, jednak Iwan Kotlarewski swoją wersję tego utworu napisał w języku ukraińskim. Również inni ukraińscy pisarze inspirowali się dialektami, na podstawie których powstawały ich dzieła, np. wybitny poeta - Taras Szewczenko, który swoje utwory pisał według dawnego dialektu kijowskiego.

Dialekty

Język ukraiński dzieli się na trzy dialekty: północny, południowo-wschodni oraz południowo-zachodni, przy czym w tym ostatnim wyróżniamy gwarę łemkowską. Uważana jest ona przez niektórych językoznawców za odrębny język (język rusiński), jednak oficjalnie jest przypisana do dialektu południowo-zachodniego.

Dialekty

Największą mniejszością narodową na Ukrainie są Rosjanie (22%). Ich język miał największy wpływ na kształtowanie się języka ukraińskiego ze wzgl. na to, że język ukraiński powstał z języka prasłowiańskiego. Rozpad języka prasłowiańskiego szacuje się na przełom IX-X wieku. W tym okresie miały się wykształcić poszczególne języki z grupy języków słowiańskich, które podzielone zostały odpowiednio na wschodnio-, południowo- i zachodniosłowiańskie. Język ukraiński, jak już wcześniej było wspomniane, znajduje się w grupie języków wschodniosłowiańskich.

W XVIII wieku występowały próby zaliczenia języka ukraińskiego do grupy języków rosyjskich, jednocześnie podważając jego samodzielność. Nawet do tej pory we wschodniej części Ukrainy mówi się, że język ukraiński powstał poprzez pewnego rodzaju „spolszczenie” języka rosyjskiego. Oczywiście istnieje wiele słów w języku ukraińskim, które wyglądają podobnie i znaczą mniej więcej to samo w języku polskim, lecz jest to jedynie wynik wpływu języka polskiego na kształtowanie się języka ukraińskiego w okresie jego powstawania.

Podobieństwa do innych języków są zjawiskiem naturalnym ze względu na zamieszkiwanie ziem ukraińskich przez różne narodowości. Zapożyczenia na pewno urozmaicają słownictwo i w pewnym stopniu stanowią część języka ukraińskiego, jednak jest to jedynie mały jego fragment, w porównaniu do języka niderlandzkiego, który aż w połowie składa się z zapożyczeń.

Zalety znajomości języka ukraińskiego

Język ukraiński cieszy się sporym zainteresowaniem na terenie Polski ze względu na sytuację polityczną Ukrainy. Coraz więcej Ukraińców uciekających z swojego kraju, wybiera Polskę jako swój nowy dom. Z tego powodu cieszą się nie tylko pracodawcy, którzy płacą Ukraińcom mniej, ale również tłumacze przysięgli, którzy od czasu napływu Ukraińców do Polski mają pełne ręce ‘roboty’.

Aktualnie można zauważyć tendencję wzrostową wśród osób, które uzyskują upoważnienie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. W ubiegłym 2015 roku, przybyło najwięcej tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego od dziewięciu lat. Ta liczba na pewno będzie się nadal zwiększała, co wynika z zapotrzebowania na usługi tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego w Polsce. O tym jak zostać tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego, można przeczytać na naszym blogu.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.